O projekcie

Projekt kierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 25-59 lat, które wezmą udział w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych na temat profilaktyki i diagnostyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy a następnie te, które spełniają warunki kwalifikowalności zostaną objęte profilaktycznymi badaniami przesiewowymi (cytologia) w kierunku wykrywania raka szyjki macicy.

 

Więcej informacji na temat projektu uzyskają Państwo w zakładce POBIERZ oraz:

– pod nr tel. /32/ 216 16 23 wew. 5

– w Biurze Projektu: ul. Chemików 37, 43-150 Bieruń, I piętro, pokój nr 203.

Konsultacje merytoryczne: /32/ 216 16 23 wew. 3

 

Projekt pn. „MEDICOR szansą na zachowanie i przywrócenie aktywności zawodowej poprzez profilaktykę i diagnostykę raka szyjki macicy” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

 

ZAPRASZAMY!!!

TO NIC NIE KOSZTUJE, A MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE!!!

NA BADANIE NAMÓW MATKĘ/ CÓRKĘ!!!

 

 

Masz pytania?

Biuro projektu: NZOZ s.c. MEDICOR ul. Chemików 37, 43-150 Bieruń, I piętro, pokój nr 203.
Nr telefonu: (32) 216 16 23 wew. 5
zozmedicor@gmail.com