Równość i szanse kobiet i mężczyzn

Równość i szanse kobiet i mężczyzn

Masz pytania?

Biuro projektu: NZOZ s.c. MEDICOR ul. Chemików 37, 43-150 Bieruń, I piętro, pokój nr 203.
Nr telefonu: (32) 216 16 23 wew. 5
zozmedicor@gmail.com